Industri og næring

Våre oppdrag kan basere seg på gitte funksjonskrav, underlag i form av et enkelt forprosjekt, et fullprosjektert anlegg med tegninger fra VVS-konsulent, eller at vi utfører hele prosjekteringen etter funksjonskrav avtalt med oppdragsgiver.

Ved oppdrag der vi også utfører prosjekteringen, foretar vi behovsanalyse/kartlegger problemene, gir forskjellige løsningsalternativer, installerer, følger opp før, under og etter installering, foretar igangkjøring og overleverer systemet med dokumentasjon og driftsinstrukser. Vi legger med andre ord vekt på å overlevere gode, funksjonelle anlegg, noe som alle parter er tjent med.

Med 40 års erfaring og som spesialist på rehabiliteringer, kan vi utføre og levere en rekke spesialløsninger. Ingeniørteknikk AS har bl.a. bred erfaring innen installasjon av alle typer anlegg for kontorbygg, skoler, barnehager, storsenter, forretningslokaler, lager, idrettsanlegg, verksted, industrilokaler, alders- og sykehjem, sykehus, hotell, restaurant, leilighetskomlekser, parkeringshus/garasjer, prosess/laboratorieanlegg etc.

Anleggstypene spenner over området vanlige klima/ventilasjonsanlegg, isvannskjøleanlegg, renromsanlegg, varmepumpeanlegg, brannventilasjon etc.

Vi foretar også de fleste typer klimalogging, inneklimaanalyse, termografering, tilstandskontroll og rapportutarbeidelse.

Våre tjenester innen industri og næringsventilasjon er:

Noen utvalgte referanseprosjekter:

Startside   |   Bedriftsfakta    |    Industri og næring    |   Bolig   |   Egne produkter   |   Nyheter   |   Kontakt

Kontakt

Rådgivning industri og næring:
Ingeniør Robert E. Frøyset
T: 64 87 39 70
E-post robert@ingeniorteknikk.no

Ansvarlig bolig/ILA:
Ingeniør Robert E. Frøyset
T: 64 87 39 70
E-post robert@ingeniorteknikk.no