Nyheter

Varmepumpe til ILA
Vi kan nå tilby varmepumpe (VP) til ILA 2000. Dette dreier seg først og fremst om luft►vann VP, men også løsning med boring/jordvarme (væske►vann) kan leveres.

Luft►vann:
Kan leveres som en høytemperaturløsning der VP gir opptil 80°C vann. Dette innebærer at det eksisterende ILA 2000 aggregatet kan driftes videre uten endringer, samt at VP forsyner huset med varmt tappevann. Dette gir gevinst hele året, ikke bare i fyringssesongen. Løsningen kan også kombineres med ILA 15.

Leveres også som lavtemperaturløsning der VP gir ca 40°C. Dette innebærer at ILA aggregatet må bygges om, samt at VP ikke kan gi varmt tappevann direkte til huset. Løsningen egner seg ikke for ILA 15.

Væske►vann:
Info kommer.

Styring av ILA
Vi kan nå levere trådløst panel til både ILA 15 og ILA 2000. Dette innebærer at panelet som tidligere har vært fiksert på en bestemt plass (ofte i stuen), nå står fritt og kan plasseres hvor man ønsker. I tillegg til de åpenbare fordelene med dette, så forenkler det oppgaven dersom man ønsker å stenge av deler av boligen fra varmesystemet. Løsningen heter REV24RFDC.

ILA 2000
En annen nyhet er at nå kan vi bygge ILA 2000 mer fleksibel og mer tilpasset den enkelte kundes behov. Dette innebærer bla. følgende:

Varmegjenvinner til ILA
Vi leverer nå som standard VSR300 eller VTR300 til våre ILA-systemer. Dette er varmegjenvinnere som har vært på markedet i mange år og er meget godt utprøvd. De holder selvsagt alle krav som stilles i dag.
Løsningen egner seg svært godt som oppgradering av tidligere ILA-anlegg, både ILA 15 og ILA 2000.

Startside   |   Bedriftsfakta    |    Industri og næring    |   Bolig   |   Egne produkter   |   Nyheter   |   Kontakt

Kontakt

Rådgivning industri og næring:
Ingeniør Robert E. Frøyset
T: 64 87 39 70
E-post robert@ingeniorteknikk.no

Ansvarlig bolig/ILA:
Ingeniør Robert E. Frøyset
T: 64 87 39 70
E-post robert@ingeniorteknikk.no