Bolig

Vi leverer og monterer balansert ventilasjonsanlegg i eneboliger, rekkehus og leiligheter/blokk med kapasitet fra 250m³/ til 1.500m³/h (eller større ved behov). Den mest normale størrelsen er imidlertid 300m³/h til 600m³/h.

TEK 07
Statens byggetekniske etat har utarbeidet nye retningslinjer for bygg. Disse er omtalt i et dokument som heter TEK 07 (erstatter TEK 97). TEK 07 stiller bl.a. strengere krav til isoleringsevne for bygningskonstruksjoner, men også til at alle nye boliger skal oppføres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. I tillegg stilles det krav til virkningsgrad på både vifter, varmegjenvinner og ventilasjonsaggregatet som helhet. En del av kravene er ikke absolutte da det er innført et begrep som kalles ”omfordeling”. Dette betyr at det delvis er byggets totale energibehov som gjelder og ikke absolutte krav til det enkelte produktet eller bygningsdel.

Energimerking
Myndighetene har varslet at det skal innføres en såkalt ”Energimerking” av boliger i Norge. Dette innebærer at alle boliger vil få en ”karakter” basert på hvor mye energi boligen krever. En god ”karakter” vil gi boligen en høyere verdi på markedet ved eventuelt salg. I tillegg vil det ikke være unaturlig å tro at myndighetene også innfører en form for avgift for boliger med dårlig ”karakter” og/eller ”premie” for boliger med god ”karakter”.
Det viktigste er imidlertid at dette kan vise om det er potensial for energisparing. Installasjon av balansert ventilasjon med varmegjenvinning, vil være et tiltak som vil løfte din bolig oppover på ”karakterskalaen”.

Miljø
Ved installasjon av balansert ventilasjon med varmegjenvinning så vil dette gi redusert energiforbruk og økt bokomfort. Det betyr at det globale miljøet spares, innemiljøet bedres samtidig som det spares penger på energibruken.

Fukt
Balansert ventilasjon er også viktig for å ivareta utlufting av våtrom slik som bad, WC og vaskerom. Utlufting forhindrer fuktskader, mugg, sopp og råte samtidig som man hindrer luktspredning i boligen. I den sammenheng etableres det også et generelt avtrekk på kjøkkenet i tillegg til avtrekk fra kjøkkenhetten. Avtrekk fra kjøkkenhetten føres direkte ut til det fri.

Våre tjenester innen boligventilasjon er:

Startside   |   Bedriftsfakta    |    Industri og næring    |   Bolig   |   Egne produkter   |   Nyheter   |   Kontakt

Kontakt

Rådgivning industri og næring:
Ingeniør Robert E. Frøyset
T: 64 87 39 70
E-post robert@ingeniorteknikk.no

Ansvarlig bolig/ILA:
Ingeniør Robert E. Frøyset
T: 64 87 39 70
E-post robert@ingeniorteknikk.no